Bijbel & Schilderen: Rizpa's lied
Lied van Rispa

1Rizpa's zorg voor de doden - Gustave Doré

 

Jouw recht is slecht, koning.

Ik zal op de bergen gaan.

Ik zal de gieren van de hemel,

de jakhalzen van de aarde verslaan.

Ik zal mijn doden redden van hun tanden,

hun lijken uit jouw handen, koning,

ik zal jou weerstaan.

 

Gustave Doré  

2

Jouw recht is moord, koning,

jouw god moet een doods-god zijn.

Maar er bestaat een mens op aarde

bij wie de doden geborgen zijn.

Ik zal de hitte van de zomer dragen,

de storm- en regenvlagen, koning,

ik zal bij hen zijn.

 

3

Jouw recht is op, koning.

Ik weet van een nieuwe tijd,

van mensen die als mensen leven,

uit doem van schuld en wraak bevrijd -

een zware dracht van vruchten aan de bomen,

op alle bergen hoge schoven

van gerechtigheid.

 

tekst Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen

voor eenstemmig gemengd koor, gemeente en piano

Terug naar Rizpa of naar Bijbelteksten